Styret, valgkomite og managere i Follogruppen av NRRL for 2018Styre Call  
Formann LA7ZKA Arve
Styremedlem 1/2 år LB4TH Rolf
Styremedlem 1/2 år LB4AH Morten
Styremedlem 2/2 år LA7TJ Torleif
Styremedlem 2/2 år LA5ABA Jørn
Varamedlem LA6NKA Trond
Varamedlem LB3VE Tore
     
KassererLA7TJTorleif
Nestformann LA5ABA Jørn
Sekretær LB4AH Morten
Gruppeaktiviteter LB4TH Rolf
     
     
Managere    
Testmanager LA2HFA  
QSL manager LA8FNA  
Hussjef LA7TJ  
nødsambandsmanager LA5ABA  
nødsamb LA5LAA  
Winlink-manager LA7UM  
WinLink-team LB3VE  
WinLink-team LA5ABA  
Data/teknikk LA7XQ  
Repeater LA7EU  
Repeater LA4YNA  
Repeater LA9WKA  
Fyr LA7TJ  
EMC LA5PN  
WEB team LB3VE  
WEB team LA7ZKA  
Kursansvarlig LA3GPA  
     
Andre valgte    
Valgkommite LA7XQ  
Valgkommite LA8EN  
Valgt revisor LA9AI  
Valgt revisor LA5YW