DRAKE TR-4Cw
Dato:12/6-2017   Annonse nr. 21498

Stasjoonen består av :
TR-4Cw, RV-4C, MS-4 me innebygget power AC-4.
Stasjonen er meget Pen, men da den er over 50 år Gammel trenger den en pptuning fra A til Å.
PA-rørene er heller ikke helt på top. Den går ut Med 125W, det blir nokk bedre etter en oppjustering.

Pris: høystbydende
Registrert av: LA7DI, Steinar Kval, s.kval@online.no Tlf: 915 14 535,
Denne annonsen kommer fra LA3F bruktmarked
http://www.la3f.no

Adressen til denne annonsen er:
http://www.la3f.no/bruktmarked/bruktmarked.php#21498