ICOM IC-751A, tuner IC-AT100 samt mikrofom SM-6.
Dato:14/4-2018   Annonse nr. 22316

IC-751A er defekt og selges som delerigg.
Tuneren IC-AT100 er OK og det samme gjelder for mikrofonen SM-6.
Selges helst samlet.

Pris: Kr. 1.500,- + frakt
Registrert av: LA4AU, Svein Høgset, la4au@online.no Tlf: 91331826,
Denne annonsen kommer fra LA3F bruktmarked
http://www.la3f.no

Adressen til denne annonsen er:
http://www.la3f.no/bruktmarked/bruktmarked.php#22316