Xeltek SuperPro 280U Universal USB Programmer samt EPROM UV sletter
Dato:24/4-2018   Annonse nr. 22335

Supports 23,399 devices from up to 155 IC manufacturers including EPROM, EEPROM and Flash memory, PIC, AVR and other popular microcontrollers and PLDs.

XELTEK SuperPro 280U Universal USB Programmer kr. 1.900,-
Spectroline PE-14T/F EPROM UV Eraser kr. 300,-

Pris: 2000,- samlet
Registrert av: LA8BN, Helge I. Jakobsen, jakobsen@online.no Tlf: 90531760,
Denne annonsen kommer fra LA3F bruktmarked
http://www.la3f.no

Adressen til denne annonsen er:
http://www.la3f.no/bruktmarked/bruktmarked.php#22335