Icom IC-7000
Dato:21/7-2018   Annonse nr. 22547

Strøken velfungerende radio vurderes solgt høystbydende over 6000.-
Henv.pr.mail.

Pris:
Registrert av: LA9GNA, Ivar fæhn nilsen, La9gna@hotmail.com Tlf: ,
Denne annonsen kommer fra LA3F bruktmarked
http://www.la3f.no

Adressen til denne annonsen er:
http://www.la3f.no/bruktmarked/bruktmarked.php#22547