Salg fra dødsbo
Dato:14/8-2018   Annonse nr. 22593

Nissei TX-101a 1,6-60mhz swr/wattmeter kr.800.00
MFJ-844 Dualband swr/wattmeter kr.250.00
Z.100 PLUSS antennetuner kr.800.00
MFJ-441 morsenøkkel kr.600.00
Schur morsenøkkel kr.250.00
I2RTE morsenøkkel kr. 250.00

Pris:
Registrert av: LA4OGA, Roger Haug, la4oga@online.no Tlf: 91653291,
Denne annonsen kommer fra LA3F bruktmarked
http://www.la3f.no

Adressen til denne annonsen er:
http://www.la3f.no/bruktmarked/bruktmarked.php#22593