Flere antennemaster.
Dato:4/4-2019   Annonse nr. 23178

Jeg ar flere typer og lengder av antennemaster på lager.
Selbakkmast cA. 10-12 med toppseksjon for rotor.
Vårgårdamast som ny ca 21m
Militær sveivemast, ca 10m?
Diverse andre galvaniserte gittermaster, trekantete med 25-40 cm sider
Besøk meg på Gardermogruppens bruktbord på Norsk Hammeeting om du er int.

Pris: 3456
Registrert av: LB7Q, Svein Erik Hellum, sehellum@online.no Tlf: 91835295,
Denne annonsen kommer fra LA3F bruktmarked
http://www.la3f.no

Adressen til denne annonsen er:
http://www.la3f.no/bruktmarked/bruktmarked.php#23178