PA HL-1KFx
Dato:26/10-2019   Annonse nr. 23620

selge eller bytte for trcv solid state linear amplifier hl-1kfx.(transistor)

Pris:
Registrert av: LB4UH, Jerzy Szarko, zyx2442@wp.pl Tlf: 45098431,
Denne annonsen kommer fra LA3F bruktmarked
http://www.la3f.no

Adressen til denne annonsen er:
http://www.la3f.no/bruktmarked/bruktmarked.php#23620