Antenne. rotor
Dato:2/1-2020   Annonse nr. 23763

Ønsker å kjøpe en antennerotor, gjerne med feil/ deffekter, alt er av intresse

Pris:
Registrert av: LA1PLA, Bjørn Tore Røshol, btroshol@gmail.com Tlf: 90729577,
Denne annonsen kommer fra LA3F bruktmarked
http://www.la3f.no

Adressen til denne annonsen er:
http://www.la3f.no/bruktmarked/bruktmarked.php#23763