HF vertikal
Dato:30/1-2020   Annonse nr. 23839

Ønsker å kjøpe HF vertikal, 40- 10 meter.

Pris:
Registrert av: LA7TN, Tore Sandring, la7tntore@gmail.com Tlf: ,
Denne annonsen kommer fra LA3F bruktmarked
http://www.la3f.no

Adressen til denne annonsen er:
http://www.la3f.no/bruktmarked/bruktmarked.php#23839