PA trinn
Dato:2/3-2020   Annonse nr. 23922

RM Italy type HLA 300 plus 300W transistori sert PA trinn

Pris: kr 4000,-
Registrert av: LA7DI, Steinar Kval, s.kval@online.no Tlf: 915 14 535,
Denne annonsen kommer fra LA3F bruktmarked
http://www.la3f.no

Adressen til denne annonsen er:
http://www.la3f.no/bruktmarked/bruktmarked.php#23922