Carolina windom
Dato:25/6-2020   Annonse nr. 24246

Har du en Carolina windom 160 liggende som ikke benyttes, så ønsker jeg å kjøpe den.

Pris: kr 1.234,-
Registrert av: LA5II, Svein Erik Isachsen, la5ii@online.no Tlf: 97501413,
Denne annonsen kommer fra LA3F bruktmarked
http://www.la3f.no

Adressen til denne annonsen er:
http://www.la3f.no/bruktmarked/bruktmarked.php#24246