Cushcraft A6270135 Triband beam
Dato:27/8-2020   Annonse nr. 24435

Antennen er tatt ned, men er montert. Har stått oppe 4 år.
Installasjonsanvisning i hard copy følger.
Vestby i Viken

Pris: 3000,-
Registrert av: LA7TJ, Torleif Aa. Lea, latoaa@online.no Tlf: 90549651,
Denne annonsen kommer fra LA3F bruktmarked
http://www.la3f.no

Adressen til denne annonsen er:
http://www.la3f.no/bruktmarked/bruktmarked.php#24435