Winlink (Winlink2000 – WL2K)

Winlink er et kommunikasjonssystem for sending og mottak av epost over radio. Ved bruk av PC (og nødvendig klientprogram), modem (eller lydkort), radio (HF, VHF eller UHF) og kontakt med et Winlink tilgangspunkt (Radio Message Server – RMS) kan epost utveksles med en hvilken som helst epostadresse.

Systemet muliggjør meldingsutveksling fra områder uten internett-tilgang – eksempelvis etter sammenbrudd i teleinfrastruktur, ved ekstremvær, ved katastrofer, fra steder uten telenett, til sjøs … – gjennom radiokommunikasjon med en RMS.

Som hovedregel må RMS'en som kontaktes ha internett-tilgang. Winlink kan imidlertid også formidle meldinger over radio mellom RMS'ene (hybrid/radio-only). Sending og mottak av epost er altså mulig selv om tilgangspunktet er uten direkte tilgang til internett.

Klientinstallasjonen (PC, modem/lydkort og radio) gir i tillegg mulighet for meldingsutveksling mellom brukere utenom Winlink (peer-to-peer) – forutsatt at det er radiokontakt mellom sender og mottaker (mottakeren trenger ikke være betjent, kun lytte på avtalt frekvens for utveksling av meldinger med den som kobler seg til).

Winlinks begrensning er knyttet til meldingsstørrelse og overføringshastighet. Selv om meldinger med (komprimert) størrelse inntil 120kB aksepteres av systemet (om enn ikke av alle RMS'er), er praktiske meldingsstørrelser inntil 10kB ved bruk av lydkort og 40kB ved bruk av modem. Overføring av en melding på 4kB (tilsvarende komprimering av to til tre sider tekst) vil under ideelle forhold typisk ta fra 2 min. ved bruk av packet-modem (packet 1200) på VHF/UHF, fra 3 min. ved bruk av winmor (winmor 1600) på HF og fra 15 sek ved bruk av pactor-modem (pactor 4) på HF. Winlink er derfor til for korte meldinger (og korte vedlegg). Praktiske meldingsstørrelser er fra 10 kb (lydkort) til 40 kb (modem). Ideelt sett bør meldinger være mindre enn 4 kb (tilsvarende komprimering av to – tre sider ren tekst).

Systemet

Winlink har i nesten 20 år bestått av 5 meldingstjenere (Common Message Server – CMS) lokalisert verden over. Sent høsten 2017 ble systemet omlagt til å bruke Amazons nettverk med noen av de gamle CMSer som ytterligere backup. Amazons nettverk AWS kommuniserer gjennom internett med en stort antall RMS'er plassert over hele verden og brukerne får tilgang til systemet gjennom radiokommunikasjon med disse RMS’ene. I radiokommunikasjonen benyttes protokollene Winmor, ARDOP, VARA(for lydkort), Pactor (for HF-modem) eller Packet (for VHF/UHF-modem).

Brukere må registrere seg før Winlink kan tas i bruk. Ved registrering opprettes en Winlinkepostadresse - normalt kallesignal@winlink.org – som benyttes i all epostutveksling ved bruk av Winlink. Registrering og bruk er gratis.

Winlink driftes som en frivillig, ikke-kommersiell tjeneste og er et prosjekt hos Amateur Radio Safety Foundation, Inc. (ARSFI) i USA – en ideell organisasjon registrert hos US Internal Revenue Service. Også de lokale delene av Winlink (RMS'ene) er basert på ikke-kommersiell drift – hos radioamatørforeninger eller andre frivillige, redningsfaglige organisasjoner.

Winlink hos LA3F

LA3F – Follogruppen av NRRL – drifter en av de større RMS'ene i Winlink. LA3Fs RMS er tilgjengelig 24/7 på HF, VHF (både 6m og 2m) og UHF og for kommunikasjon ved bruk av Winmor, Pactor, ARDOP, VARA og Packet. Oversikt over frekvenser og protokoller finner du her (informasjonen fremkommer også i klientprogramvaren). Installasjonen er plassert på Svartskog i Oppegård kommune. I tillegg driftes en Winlink-digipeater på Stangåsen (også i Oppegård kommune) for å utvide VHF-dekningsområdet for Winlink-tilkobling og meldingsutveksling peerto-peer. LA3F gjennomfører opplæring, og gir råd og veiledning i installasjon, bruk og drift av Winlink-RMS'er og -klienter (følg denne linken til Winlinks informasjon om hvordan du kan komme igang).Winlink hos LA3F

Oversikt over frekvenser og protokoller for tilkobling til Winlink gjennom LA3Fs RMS*

 

Winmor og Pactor  (LA3F, JO59js)

VFO-Frekvens USB (kHz) Senterfrekvens (kHz) Protokoll
3 596,500 3 598,000 Pactor 1,2, Winmor 500, ARDOP 500
3 609,000 3 610,500 Pactor 1,2,3, Winmor 1600, ARDOP 500, ARDOP 2000, VARA
5 283,000 5 284,500 Pactor 1,2,3,4, Winmor 1600, ARDOP 500, ARDOP 2000, VARA
5 322,000 5 323,500 Pactor 1,2,3,4, Winmor 1600, ARDOP 500, ARDOP 2000, VARA
5 350,000 5 351,500 Pactor 1,2, Winmor 500, ARDOP 500
5 358,500 5 360,000 Pactor 1,2, Winmor 500, ARDOP 500
7 048,000 7 049,500 Pactor 1,2, Winmor 500, ARDOP 500
7 050,500 7 052,000 Pactor 1,2,3
7 053,000 7 054,500 Pactor 1,2,3, Winmor 1600, ARDOP 500, ARDOP 2000, VARA
10 143,900 10 145,400 Pactor 1,2, Winmor 500, ARDOP 500
10 145,600 10 147,100 Pactor 1,2, Winmor 500, ARDOP 500

 

Packet (LA3F-10, JO59js)

Frekvens (MHz)

Protokoll

50,700

Packet 1200

144,925

Packet 1200

433,725

Packet 1200

 

Winlink-digipeater (LA3F-10 via LD1FO) (JO59js)

Frekvens (MHz)

Protokoll

144,925

Packet 1200

 

* oversikt pr. 22.02.19 – oppdatert oversikt fremgår av klientprogramvaren for Winlink,
eller du kan se det på
dette kartet.