LA3F Folllogruppen av NRRL        by LA7ZKA

  Komme i gang med MD380 / MD390    

Kodeplugger / arkiv
Codeplug MD380

Dette trenger du:
Original programvare for programmering. Den følger med på en liten diskett.
Så trenger du Codeplug editor og  Contact Manager. De er best for å redigere kodeplugg.
Men for selve programmeringen av radioen (download), bruk original programvare.
TYT Flash Tool  kan programmere SW, CP og users-list.  
Start med en enkel kodeplugg! Eksempel på en slik finner du på  LA3F filarkiv DMR.

De mest brukte programmene for redigering av kodeplugg er
Codeplug editor  og Contact Manager .
Bruk original CPS for selve programmeringen av radioen.
Contact Manager  kan importere og eksportere deler av en kodeplugg. Den støtter flere andre radioer, bl.a. MD9600 og MD2017

Ikke legg inn hundrevis elller tusenvis av kontakter i kontaktlisten! Radioen blir uoversiktlig og vanskelig å programmere.

Med "Talker Alias" fra repeater eller users.csv vil du allikevel  få signatur og navn i displayet.

For å forstå struktur og planlegge programmering av kanaler for Norge, kan LA landsoversikt være nyttig.


MD380Toolz:
Vi anbefaler å erstatte original firmware med  MD380 Toolz. (Programmeres med "Flash Tool").
De har mange nyttige funksjoner og gjør radioen mer "HAM-vennlig". Mye kan programmeres på radioen, bl.a. taste inn talegruppe, Promiscous Mode for RX all trafikk på timeslot og siste hørte stasjoner.
Med MD380Tools/z kan bl.a. talegruppe tastes inn på radioen. Altså er det kun de viktigste TG som du trenger å ha ferdig i radioen. Noen eksempler på hva MD380Toolz byr på.
01.09.2018 TY Flash Tool virker igjen!  Både Firmware og user database kan lastes ned i programmet.
Programmet Flash Tool kan programmere radioen med firmware (Ty Toolz) og user database. (Ikke kodeplugg).
Les og følg med på F.B. DMR-track (Sjekk "Diskusjon" og "Files").
  

Her finner du Tytera Flash tools
 
 
 
09.2017:
Etter et oppgradering av Brandmeister, virker GPS / APRS !
Signatur og posisjon blir rapportert til bl.a. aprs.fi.
Kodeplugg med APRS, se
LA3F DMR filarkiv.  Informasjon i tekstfil som ligger i .zip-fil, kodeplugg.

 


Linker:De nye dualband MD-2017/Retevis RD82 og MD-9600 kan importere MD-380 kodeplugg med programmet  CPS 2017  eller originalprogrammene.  Også Contact Manager støtter kodeplugg for disse radioene.

 
Linker til diverse MD380 programmerings-software, etc 

    LA3F DMR filarkiv  med kodeplugg
    Ty Resources Center. Programvare for flere DMR-radioer
    Flash Tool
    http://dl5mcc.de/cpsprogrammer/index.php#Downloads
    http://web1.foxhollow.ca/DMR/?menu=experimental        
    http://www.va3xpr.net/programming-software-firmware/  
    http://www.george-smart.co.uk/md380tools/
    http://md380.tools       github.com/travisgoodspeed/md380tools  
    http://www.dl2mf.de/blog   https://twitter.com/DL2MF      
    https://pd0zry.nl/md380-fw  
    MD380-390 Codeplug editor. Bruk denne for redigering av codeplug
    CHIRP programming software   

    N0GSG Contact Manager. Import og eksport av channels, zones, contacts, etc. MD380, MD390, MD9600, MD2017, RT3, D858
    facebook.com/groups/DMRTrack/files  MD380 Toolz etc.. (anbefales)
    Facebook: DMR Tack talk group 31489 (medlemsside)      
    http://www.buytwowayradios.com/blog/2017/06/new_software_converts_md-380_codeplug_for_tyt_md-2017.aspx