Blivende radioamatører:

Follogruppen arrangerte kurs 2015/2016 med eksamen i april 2016 og utdannet 8 nye radioamatører.

Vi vurderer å arrangere kurs i 2018, men vi er avhengig av interesse.
Derfor er alle velkommen til å uforpliktende melde sin interesse, ved å sende en epost til styret. Oppgi fullt navn, adresse, epost og telefon.
Vi vil kontakte alle som har meldt sin interesse når tiden er inne.
 

Hva er en radioamatør?Radioamatørlisens utstedes av staten v/ Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet (NKOM).
For å få radioamatørlisens må man ha bestått en prøve, og denne prøven arrangeres av NRRL i henhold til avtale med NKOM.

Lisensprøve
For at det skal være mest mulig praktisk å få gjennomført prøven på de forskjellige steder i landet, er det bygget opp et nett av lokale inspektører som sørger for avvikling av prøver.
Aktuelle kandidater må selv ta kontakt med den inspektør som passer best geografisk. NRRL forsøker å holde lokale inspektører alle steder hvor vi har en lokal gruppe. LA3F har egen inspektør.

Fremgangsmåte ved avleggelse av prøve:

1. Kursansvarlige i gruppene sørger for avtale med den lokale inspektør om prøvetidspunkt, eventuelt må kandidaten selv ta kontakt med den inspektør som passer best geografisk og avtale prøvetidspunkt.
2. Prøven avlegges. (Kun kalkulator er tillatt hjelpemiddel).
3. Avlagt prøve, inkludert ferdig utfylt "Søknad om radioamatørlisens" sendes av den aktuelle inspektør til NRRLs kontor for vurdering.
4. NRRL sørger for sensur av avlagte prøver. Kandidater som ikke består prøven, får beskjed om dette fra NKOM.
5. For kandidater som består prøven vil NRRL oversende resultatet til NKOM, med forslag til kallesignal. NKOM utsteder så selve lisensen, og krever inn lisensavgiften (p.t. kr 2.000,- som er en engansgavgift. - Ingen årlige lisensbetalinger.).

   
                Nyttige lenker for deg som ønsker å bli radioamatør:

                Radioamatørens ABC. (Pensum): Kontakt NRRL
                Lovdata, Radioamatørforskriften, endret 12.07.2018
                Lovdata, Radioamatørforskriften, FOR-2009-11-05-1340
                Lovdata, endring av Radioamatørforskriften, FOR-2012-10-31-1017
                Kommentarer av LB1G Jan til endring av Radioamatørforskriften, 31.10.2012
                Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet
                      Søknadsskjema for radioamatørlisens 

                Eksempel på lisensprøve
                Kontakte LA3F's inspektør for lisensprøve
                IARU Reg-1 båndplan HF
                UARU Reg-1 VHF- UHF bandplan


73 DE LA3F

Valid HTML 4.01 Transitional