Aktivitetsplan

Dato Klokken Informasjon Ansvarlig
2. Mar -20 20:00 QST-Follo LB3VE
4. Mar -20 19:00 Drop-in
9. Mar -20 20:00 QST-Follo LA7TJ
11. Mar -20 19:00 Drop-in
16. Mar -20 20:00 QST-Follo LA7EU
18. Mar -20 19:00 Drop-in
23. Mar -20 20:00 QST-Follo LA7ZKA
25. Mar -20 19:00 Drop-in
30. Mar -20 20:00 QST-Follo LB3VE
1. Apr -20 19:00 Drop-in
15. Apr -20 19:00 Drop-in
20. Apr -20 20:00 QST-Follo LA7TJ

28/02/2020 12:44:26