Aktivitetsplan

Dato Klokken Informasjon Ansvarlig
7. Aug -17 20:00 QST-Follo oppstart etter sommeren LB3VE
9. Aug -17 19:00 Drop-in
14. Aug -17 20:00 QST-Follo LA7TJ
16. Aug -17 19:00 Drop-in
17. Aug -17 20:00 QST-Follo LA7EU
21. Aug -17 20:00 QST-Follo LA7EU
21. Aug -17 20:00 QST-Follo LA7EU

25/07/2017 14:32:34