Aktivitetsplan

Dato Klokken Informasjon Ansvarlig
10. Aug -20 20:00 QST-Follo LA7EU
12. Aug -20 19:00 Drop-In (antatt første etter sommerferie)
17. Aug -20 20:00 QST-Follo LA7ZKA
19. Aug -20 19:00 Drop-in
24. Aug -20 20:00 QST-Follo LB3VE
31. Aug -20 20:00 QST-Follo LA7TJ

08/08/2020 1:49:47