Aktivitetsplan

Dato Klokken Informasjon Ansvarlig
26. Jun -17 20:00 QST-Follo (siste før sommer) LA7ZKA
7. Aug -17 20:00 QST-Follo oppstart etter sommeren LB3VE
14. Aug -17 20:00 QST-Follo LA7TJ
21. Aug -17 20:00 QST-Follo LA7EU
21. Aug -17 20:00 QST-Follo LA7EU

26/06/2017 14:20:20