Aktivitetsplan

Dato Klokken Informasjon Ansvarlig
20. Aug -18 20:00 QST-Follo LB3VE
22. Aug -18 19:00 Drop-in
27. Aug -18 20:00 QST-Follo LA7TJ
29. Aug -18 19:00 Drop-in
3. Sep -18 20:00 QST-Follo LA7EU

20/08/2018 11:01:44