Årsmøtet nærmer seg raskt


og det er på tide å minne om fristen for forslag, som er 10. januar.
Forslag sendes til Styret i LA3F

Hvis noen har forslag til kandidater til styret, må det meddeles valgkomitèen snarest.
Valgkomitèen består av LA5PN / Paul, og LA2ZQ / Morten.