Follogruppens mangeårige medlem
Bjørn Reidar Bukholm LA8LO
døde hjemme 3.apr 2020.


Bjørn var født 31. okt 1949 i Halden, fikk radioamatørlisens i januar 1969 på
Jørstadmoen og tjenestegjorde noen år i Finnmark fra 1971. Bjørn ble vel 70 år gammel.

Familien flyttet til Tårnåsen i Oppegård i 1986 etter noen år i Vadsø, og Bjørn ble umiddelbart
ivrig medlem av Follogruppen av NRRL hvor han også var formann fra 1989 til 1991.
Bjørn var tidlig interessert i digitale modes og var sentral i styret i den landsomfattende støttegrupperingen
LA Packet Radio Group ( LAPRG) på 90 tallet.

Bjørn ble nylig aktiv i radioamatørsammenheng igjen og ble på årsmøtet 2020 valgt inn som varamann til styret
og hadde ønske om å komme i gang på ny med digital kommunikasjon.

Utenom ren radioamatørvirsomhet var Bjørn en svært god venn som hjelpsomt stilte opp for venner som trengte hjelp
i perioder. Vi er flere som har nydt godt av dette.

Bjørn vil bli husket og savnet.

Vi lyser fred over LA8LO Bjørn’s minne.

Follogruppen av NRRL v/LA7UM, Finn (Winlinkmgr.) og LB3VE, Tore (Formann)


Link til LA8LOs minneside m/videre link video fra til bisettelsen.