Selger diverse HF radioer .og Icom AH-4 Auto tuner.
Dato:29/3-2021   Annonse nr. 24958

Kenwood ts-870 fin radio, lite bruks merker, 100% stand med original mikrofon.
Icom 706 MRK2G med seperasjons kit, med original mikrofon ,lite bruksmerker, 100% stand.
Kenwood TS-520 lite bruksmerker, 100% stand , med MC-50 bordmikrofon.
Icom AH-4 Automatisk antennetuner, tuner absolutt alt på HF,mulig den tuner andre bånd også , data finnes på nettet. vanntett å kan monteres utendørs.
Kom med bud kun på e-post eller sms, latterlig lave bud, blir ikke besvart.
tlf 91681921 e-mail t-stri@online.no
selger siden utstyret står bare på hylla, info om de forskjellige radioer finnes på nettet, kan sendes , har original emballasje til noe av det, ellers pakkes det ekstremt godt.Bilder kan sendes om ønskelig .selges enkeltvis eller samlet.Utstyret kan prøves hos meg om ønskelig.

Pris:
Registrert av: LA4UOA, Torgeir Strisland, t-stri@online.no Tlf: 91681921,
Denne annonsen kommer fra LA3F bruktmarked
http://www.la3f.no

Adressen til denne annonsen er:
http://www.la3f.no/bruktmarked/bruktmarked.php#24958