AmatørRadio blader ,årgang fra 1982
Dato:3/11-2021   Annonse nr. 25434

Ønsker å gi bort bladet AmatørRadio som jeg har fra 1982 ,alle årgangene er ikke fulle,men de fleste er der.Synes det er synd å la disse gå til
papirinnsamling.Sendes helst ikke,men hvis mottaker betale frakt,ordner det seg.

Pris:
Registrert av: LA9NEA, Viggo Magnus Nilsen, la9nea@online.no Tlf: 92013637,
Denne annonsen kommer fra LA3F bruktmarked
http://www.la3f.no

Adressen til denne annonsen er:
http://www.la3f.no/bruktmarked/bruktmarked.php#25434