Finn din posisjon for APRS
Finn din Maidenhead locator

VIKTIG!
Programmet UI-View bruker formatet "Grader.Desimalminutter"
Mange kart på nettet viser posisjon i annen målestokk, eks desimalgrader eller GrMinSec.
Du må selv regne om!

  aprs.fi Finn nøyaktig posisjon og locator (Google Maps)
og track APRS-stasjoner
. Log in med callsign.
 
  gå til Statkart   Finn locator ved å klikke på kartet  (Google)
 
  gå til Statkart   Statens Kartverk        (svært bra for Norge)
 
  gå til Statkart   Norge I Bilder.  Se ditt hus, tomt og antenner. Måle lengde  i kartet.
 
  ARRL kalkulator      Maidenhead GRID kalkulator by AMSAT         
  Maidenhead Calculator

   QRZ.COM Gridmapper

 

 

Regneeksempel

 fra Grader Minutter Sekunder til "APRS-format"

Grader  Min  Sec     =                      =   Grader.desimalMin
59      48  49.4     =    59  48+(49.4/60)  =   59.48.82N

 fra DesimalGrader  til "APRS-format"
Grader                              =                  Grader.desimalMin
59.9082   =   59gr + (0.
9082*60)    =   59gr54.49sec = 59.54.49 top