LA8FOA Ingrid og LA6RHA Unni skal sammen med 4 andre Internasjonale YLs delta i ekspedisjon til Grønland i september (16. - 20. 9.2010) .
 
Vi har fått tildelt kallesignal OX6YL vil være på 24 timer i døgnet (om det er åpninger) i disse dagene. Vi vil kjøre CW og SSB.
 
Web siden http://home.online.no/~la6rha/greenland.htm  er under konstruksjon og vil bli publisert i løpet av weekenden eller så snart de siste info er på plass.
 
Ingrid og jeg håper kjøre så mange norske som mulig.
 
Det vil være 6 yls :
 
OZ7AGR Inger
LA6RHA Unni
LA8F0A Ingrid
IT9ESZ Ruth
F5RPB Evelyne
DJ6US Walli
 

 

73 de
Unni LA6RHA