SYNAPSE

SYNAPSE er et program som kopler sammen digitaltrafikk på HF, dvs kortbølge sammen med amatør pakketraffikk på VHF/UHF. Ved hjelp av SYNAPSE kan man fra sin egen pakkestasjon på VHF få kontakt med amatører over hele verden - direkte.


En stasjon med SYNAPSE installert på PC'en

Skissen over viser hvor SYNAPSE lever. Systemet baserer seg på at man med TNC'et KAMe eller KAM+ kan håndtere både pakkeradio og digital HF-protkoller samtidig og på hver sin radioport.

Den enkle SYNAPSE stasjonen består av

  • 1 stk TNC: KAM+ eller KAMe
  • 1 stk HF radio, hva som helst som kan putte noen Watt på en tråd.
  • 1 stk VHF/UHF radio, hva som helst, dog minst en kanal som virker.
  • 1 stk PC. Bør være 386 eller helst en 486

 

På PC'en er det et program som leser trafikken på den ene porten. Det håndteres med kallesignal, pakkelengder mm. og settes sammen til passende meldinger til den andre porten.

SYNAPSE er skrevet i script språket til Telix. Det betyr at du først må installere Telix for DOS, og deretter installeres SYNAPSE.

 


Hvordan man med SYNAPSE kan få mer ut av pakkenettet

 

Med SYNAPSE knyttes VHF utstyret sammen, eller man kan lese pakkemail på HF. Har du en enkel pakkestasjon med Baycom rekker du alikevel langt med SYNAPSE.

 

Les mer

 

For å få mer info om SYNAPSE ta kontakt med LA7UM eller LA7XQ direkte. Dere finner navn og adresse i den grønne boka.