LA3F repeaternytt .

01.07.2023 LA5FR statistikk:
   
14.05.2023 LA5YR er tilbake som DMR-repeater
LA2YRR er n en FM-repeater
15.09.2022 LA5YR er i drift som FM-repeater.
13.07.2022 LA2YRR, DMR 242103 QRV. Vi har erstattet Internettmodemet.
12.07.2022 LA5YR (DMR 242102) QRT. Forel big nedlagt. Vi beklager.   Bruk LA2YRR DMR  eller LA5FR FM / Fusion.
06.07.2022 27.06.22 LA5YR  DMR 242102 QRT siden 27.06.22. Trolig har lyn satt Internett ut av drift.  
06.07.22 Takk til repeatermanager som i dag har satt LA5YR i drift med Internett. 
17.06.2022 LA2YRR DMR 242103  QRT.  Internett modem/router er defekt, trolig p.g.a. lyn. Vi vet ikke n r dette blir ordnet.
29.01.2022 LA5YR (DMR 2421003) har ikke kontakt med Internett. Vi venter p ny 4G-router. Repeater kan brukes lokalt, eks TS2 242102.  18.02.22 har v r kj re LA5YR igjen kontakt med Internett og den store verden. Takk til Repeatermanagere LA7EU og LA4YNA.
23.11.2021 LA5YR 242102 QRT via Internett siden 23.11.21 07:40.  Repeateren virker lokalt, eks via 242102 ->242102.
27.11 QRV!   
01.08.2021 Ny repeater 23cm LA2FRR. Se meny, venstre side. Samme QTH som LA2YRR.
22.06.2021 LA5YR (242102) har ikke hatt Internettforbindelse siden 20.06.2021 15:34 .  I dag har repeatermanager LA7EU v rt p repeater og fikset problemet.
13.02.2021 LA5YR (242102) har ikke hatt Internettforbindelse siden 29.01.21. (Kan brukes lokalt (eks TG2-242102)). Idag, 13.02 er repeater QRV Internett. Takk til sysop LA4YNA.

Vi minner om at repeater-ID anbefales for lokal QSO. Alts LA5YR: 242102 (TS2), LA2YRR 242103 (TS2).
13.08.2020 LA5YR og LA2YRR har ikke kontakt med Brandmeister Norge (2421)  siden kl 0325. Flere repeatere i Norge har samme problem.  Kl 1506 er Brandmeister Norge igjen QRV 
03.08.2020 LA5FR QRT fra ca 26.07  LA7EU har den 28.07 v rt ved repeater for reparasjon.  Repeater g r n med noe redusert effekt, n kun 50W.
03.08.2020: Repeatermanager LA7EU har reparert PA. Repeater er n "normal",  TX= ca 90W.
16.06.2020 DMR repeatere LA5YR (242102) og LA2YRR (242103) har mistet Brandmeister Norge. Det ser ut til at Brandmeister Master 2421 er QRT fra kl 1612 i dag.
Ved bruke en annen Master, eks Sverige 2401, eller Danmark 2381 kommer du QRV.
Problemet er at de fleste repeatere i Norge bruker Master 2421, som alts er QRT.

17.06.20, onsdag morgen, er Master 2421 QRV.
28.5.2020 Pirat p LA5FR
Vi har over tid v rt plaget av en PIRAT p repeater LA5FR.
Typisk er lange tirader med usammenhengende og uforst elig snakk, uten adressat.
Dette er en vanskelig sak. Piraten er kjent, vi vet hvem det er, men det er vanskelig gj re noe med dette. Vi har v rt i kontakt med NKOM, Frekvenskontrollen og meldt dette som en sak. Piraten er velkjent hos NKOM. Vi har ogs v rt i kontakt med kommunen personen bor i, i h p om at de kan gj re noe i saken, hvilket de trolig kan!  Vi h per!
 
23.03.2020 LA5FR og LA5YR (DMR 242102)  er reparert. Antennen i t rnet er tatt ned og heist opp og tilkoplet p nytt. DMR LA5YR er i gang. Begge repeateres rekkevidde er som den skal v re, eller bedre. Takk til de som utf rte arbeidet.
19.03.2020 LA5YR, DMR 242102  er sl tt av.   rsaken er antenneproblemer. (LA5YR of LA5FR bruker samme antenne).
Et team  vil pr ve reparere antenne og kabel mandag.
09.03.2020 LA5FR har en antennefeil. Midlertidig kj rer repeateren p reserveantenne som st r lavere og sender med redusert effekt.
09.02.2020 LA5YR DMR 242102 har mistet Internettkobling 31.01.20. Vi har nylig v rt p repeateren. Trolig er 4G modem for Internett defekt. Vi har ett i reserve og vil pr ve rette feilen om noen dager.
18.07.2019 LA5YR DMR 242102 problemer.
Vi har p nytt problemer med  Internett-forbindelsen. Ofte er repeateren uten Internett og dermed ikke forbindelse med nettverket. Sjekk LA5YR p Brandmeister for status.  
N er det ferietid, s fiks kan ta litt tid.
04.09.2018 Problemer med LA5YR DMR 242102 er i dag trolig l st. Etter flere endringer og fordypning i problemet, har vi trolig funnet rsaken. B de Telia bastestasjoner og andre GSM-b nd har "forkludret" routeren. Vi er helt n dt til rette en 4G yagi mot rett basestasjon. N peker den mot Viktjern sen i Eenbakk.
.27.08.2018 P LA5YR er det i dag monteret en 4G retningsantenne. Dette i h p om stabil oppkopling mot Internett. Antennen er tilpasset 4G kun. Modem vil trolig ikke kunne kople opp 450MHz. Etter dette har vi fortsatt problemer med at modem mister Internett. Vi vet ikke hva dette skyldes. Muligens m vi skifte modem. F lg med p BrandMeister for sjekke om repeater er QRV Internett.  Vi jobber med saken!
23.08.2018 LA5YR (DMR 242102) har kort avstand til en 4G mast. P tross av dette har vi hatt problemer med Internettforbindelsen. Det viser seg at ICE-modemet har kj rt i 450MHz-mode.  Det passer d rlig i lag med v r UHF-repeater p 100W. Modem er re-konfigurert.
19.08.2018 Vi har problemer med Internettforbindelsen til LA5YR DMR 242102.
Forbindelsen kommer og g r.  Problemene har eksistert i hele sommer, men har blit v rre.
Sjekk LA5YR  Brandmeister for status.  Vi planlegger utbedring.
03.12.2017 Antennen til LA5FR / LA5YR defekt.
Knitring og varierende signalstyrke p LA5FR har trolig rsak i at antennen er "brent" p.g.a. for h y effekt.
I dag er antennen byttet, n til en DX-200. som t ler 200W.
De f rste rapporter forteller om bedre signal p LA5FR en noensinne.
  P bildet, LA4YNA og LA7TJ i masten.
17.08.2017 LA2YRR er bygget om til Eksperimentell multimode digital repeater.  DMR, D-Star, Yaesu Fusion. Prosjektleder er LA9WKA Rolf.
Klikk p   "LA2YRR" i venstre meny for detaljer og bilder.
"DMR" i venstre meny for DMR-info! 
22.03.2017 LA5YR blir byttet ut med en DMR-repeater.  Se https://brandmeister.network/?page=repeater&id=242102
09.12.2016 Antennen til LA5FR / LA5YR er byttet til en X-6000. Den er modifisert for static.Denne antennen har en h yere og flatere lobe. Trolig lengere rekkevidde p bekostning av  n romrr de. Det er n mindre str lingsfelt i repeaterbua.
01.12.2016 LA5FR har hatt periodiske problemer med "forstyrrelser".
Etter lang tids "forskning" fra LB1TE og LA7EU har vi kommet fram til at det er issolasjonen mellom TX / RX som er litt for d rlig.  Nytt b ndpassfilter er bestilt, vi venter....
26.06.2016 LA5FR og LA5YR har f tt ny antenne. DX-510 har et annen lobe, den str ler mer nedover. Repeaterene kan oppleves svakere langt unna, men sterkere i n rmere omr der. 
07.03.2016 B de LA5FR og LA5YR har n eget PA, 90W. Repeater sender med 5W til PA. 70cm PA er modifisert og har f tt TX-vifte .
23.01.2016 St y inn p LA5YRR har regelmessig pnet repeateren i korte og hyppige "burst". Kilden er lokalisert, men forel big ser vi oss n dt til squelche det ned. Repeateren g r alts med "strammere" squelch.
23.01.2016 LA5FR og LA5YR har f tt enkstra lader. N er det to ladere a 25A som lader batteriet.
10.1.2016 LA5FR er oppgradert med siste software.Squelch--TAil er n kortere. Subtonen muter n r "ID-damen" prater.
10.01.2016 LA5YR kj rer n med et eksternt 70W PA.
19.12.2015 LA5FR QRO !  Et 100W PA er installert.  Repeateren sender 5W til et 100W PA.      ER dette landets r este repeater?   Se detaljer, klikk LA5FR i menyen.
03.08.2015 LA5FR og LA5YR har f tt ny software (Ver 1.00b  07/15/15)
01.08.2015 LA5FR er igjen QRV i Fusion mode.
08.07.2015 Vi har registrert feil p LA5FR. Den virker ikke i digital mode.  V re repeatermanagere er p ferie, vi m leve med dette i noen uker.
06.2015 To artikler om v re repeatere i Amat rradio ("Bullen"), skrevet av LA5PN P l.      ( Link
12.05.2015  Vi er sv rt forn yd med v re repeaterere LA5FR / LA5YR. De har begge bedre f lsomhet og rekkevidde enn tidligere. LA5PN har laget en grafisk tegning over repeaterinstallasjonen LA5FR / LA5YR. (Klikk p LA5FR / LA5YR i menyen). 
 I neste "Amat rradio" vil det komme en artikkel om installasjonen
 
04.05 2015 Nytt B.P.-filter til LA5YR er installert. Repeateren har n en fantastisk f lsomhet helt uten demping fra senderen.
Se siden for LA5YR for detaljer.
12.04.2015 2 Yaesu Fusion-repeatere er anskaffet.
N er LA5FR en Fusion-repeater.
N er LA5YR en Fusion-repeater.

Etter flere uker med testing og feiling har vi anskaffet nye b ndpassfilter til LA5FR og LA5YR. (Klikk p LA5YR eller LA5FR)
LA5FR ser ut til virke sv rt godt og bedre enn f r. Dette takket v re repeaterens f lsomme mottager samt et nytt b ndpassfilter.

Vi er ikke forn yd med LA5YR 70cm .
Den har lav f lsomhet. Et nytt og bedre b ndpassfilter er bestillt. Trolig har vi dette i midten av mai.

For pne repeaterene M subtone 110,9 Hz brukes.
Vi anbefaler ogs  stille inn subtone-squelch. Da vil man ikke h re "st yen" fra eventuell digital kommunikasjon.
 
Klikk p menyen for LA5FR og LA5YR for detaljer og bilder.
05.03.2015 Gruppem te 05.03.2015:

Etter et "foredrag" av LA5PN & co, ble vi enige om satse p Yaesu Fusion.
M tet var veldig godt bes kt og mange av gruppens medlemmer var tilstede og fikk uttalt seg.
De forskjellige fordeler og ulemper ble grundig diskutert om D-Star, DMR og Fusion.
Vi har faktisk medlemmer i gruppa som vet hva de snakker om, hi.
 
Testingen av DMR vil bli avsluttet etter hvert og LA2YRR (K3) vil bli montert tilbake p Stang sen.
 
LA7EU Svein Erik, Repeatermanager
02. 2015 februar 2015
 
DMRdmrassociation.org

LA2YRR  Test av DMR ( digital mobil radio ) repeater. F rste DMR repeater i LA
Follogruppen av NRRL LA3F, vil en tid fram over teste en DMR-repeater. 

Det finnes 100-vis i USA g det begynner ogs og " ta av " i Europa, det er allerede en god del i OZ, OH og SM.  

I DL og PA  er det mange. Se internett.
 
Repeateren kj rer b de analogt (FM) og digitalt. 

Digitalt er det 2 tidsluker slik at det kan kj res to samtaler samtidig, men i testperioden er det bare en. Den ene tidsluken er tenkt lokalt, den andre internasjonalt via internett til andre DMR-repeatere. Den er ikke koplet til Internett i testperioden. Da dette er en test, sender den ingen id i FM-mode, men sender id i DMR-mode.
 

LA2YRR
TX 434.750 MHz, RX 432.750 MHz  110,9 CTCSS

Analog mode (FM):  m SCTCSS subtone 110,9 benyttes.   

 Det anbefales og stille inn radioen med subtone-squelch slik at man slipper og h re "st yen " n r repeateren kj rer DMR.


Digimode:
Type: ETSI  DMR Tier II , to slot TDMA i 12,5 kHz kanalavstand.
Modulasjon: 4 Level FSK Const. envelope modulasjond:\tmp\DSDPlus-1.51.zip
Color Code 1, Time slot 1, Talegruppe ID1.
 
LA7EU repeatermanager, LA3F
Om du nsker lytte p DMR f r du anskaffer deg en radio, kan du pr ve PC-varianten.

Men, f r du pr ver, m du sjekke om RX-radioen kan brukes. Har radioen en 9600 pakkeutgang vil antagelig et uttak fra denne og inn i lydkortet fungere.


G r ikke det m man gj re en diskriminator-tapping. Se her for mer info: http://wiki.radioreference.com/index.php/Discriminator_output
N r dette er p plass laster man ned(fra min dropbox), pakker ut denne ZIP-filen https://dl.dropboxusercontent.com/u/16381257/DSDPlus-1.51.zip,
for s starte run.bat. Lyden kommer ut av default-h ytaleren.

Ta kontakt, gjerne over radio om noe ikke funker.
Jeg har ikke pr vd selv s send meg en epost om dette virker.
LA5VNA

LA7ZKA