Follogruppens årsmøte 15. februar 2023

Follogruppens årsmøte vil i år bli avholdt

15. februar kl. 19:00

Sted: Otera Traftec, Håndverksveien 8, Langhus.

Hvor har det blitt av bildet?

Kart