Aktivitetsplan

Dato Klokken Informasjon Ansvarlig
27. Sep -21 20:00 QST-Follo LA7TJ
29. Sep -21 19:00 Drop-in. Se hovedsiden for info om smittevern
4. Oct -21 20:00 QST-Follo LB3VE
6. Oct -21 19:00 Drop-in. Se hovedsiden for info om smittevern
11. Oct -21 20:00 QST-Follo LA7EU
13. Oct -21 19:00 Drop-in. Se hovedsiden for info om smittevern
18. Oct -21 20:00 QST-Follo LA7ZKA
20. Oct -21 19:00 Drop-in. Se hovedsiden for info om smittevern

24/09/2021 23:31:43