Aktivitetsplan

Dato Klokken Informasjon Ansvarlig
24. Jan -22 20:00 QST-Follo LB3VE
26. Jan -22 19:00 AVLYST! Drop-in. AVLYST!!
31. Jan -22 20:00 QST-Follo LA7EU
2. Feb -22 19:00 Drop-in.
7. Feb -22 20:00 QST-Follo LA7ZKA

22/01/2022 3:48:36