Antennesimulering

25.11.98


Klikk her for å starte


Innholdsfortegnelse

Antennesimulering

Kva mogelegheiter har me?

NEC

Korleis verkar MININEC?

Kva kan simulerast

Kva er avgrensingane

Straumkjelder og laster

”Lure” ting å passa på!

Kva finns på markedet?

Kva finns (forts…)

Optimalisering

Konklusjon

Forfatter: Helge Dommarsnes

E-post: helge.dommarsnes@oslo.mobil.telenor.no

Hjemmeside: www.la3f.no