Neste Siste Indeks Hjem Tekst

Lysbilde 1 av 12

I all antenne-eksperimentering er det vanskeleg å få verifisert om resultatet blei så bra som ein hadde tenkt. Det einaste ein har moglegheit til å måle med rimelege hjelpemidler er mateimpedans, eller endå enklare, VSWR.

For å kunne seia noko om strålingsdiagrammet for ei HF antenna for td. 80m er ein avhengig av å ha ein kompis med helikopter dersom ein skal måle dette for den verkelege antenna