Første Forrige Neste Siste Indeks Hjem Tekst

Lysbilde 3 av 12

NEC programmet blei utvikla ved Lawrence Livermore Laboratory og sponsa av Naval Ocean Systems Center og Air Force Weapons Laboratory. Den første versjonen blei skrevet av G. J. Bruke og A. J. Poggio. NEC programmet gjør analysen ved numerisk løysning av integral for indusert strøm i trådar.

Det finns fleire versjonar av NEC, den siste er NEC4. Til nå har det kun vore NEC2 og NEC som har vore alment tilgjengelige (NEC3 og NEC4 har vore gradert) I den seinare tid er også NEC4 blitt nedgradert slik at kildekoden vistnok er tilgjengelig med visse begrensingar (uviss på om den er tillgjengelig utenom USA)

Tidleg på 80 talet blei det laga ein PC versjon av NEC, for å kunne gjøre enkle beregninger. Denne versjonen som blei kalla MININEC hadde eit nokså begrens bruksområde, men det var bra i forhold til det som var frå før (som var ingenting)

Seinare er det lage fleire versjonar av MININEC. Dei siste tar utgangspunkt i NEC2D, og har tillempa denne til PC-bruk.

NEC2D kan også kjørast direkte på PC, men er ikkje spesielt brukarvenleg.