Første Forrige Neste Siste Indeks Hjem Tekst

Lysbilde 5 av 12

Det meste kan simulerast så lenge det kan byggast opp av tynne trådar, avgrensingane er som sagt maks antall pulsar og kor mykje arbeid du ynskjer å legge i det.

For HF kan du simulera korleis jorda påvirkar strålingsdiagrammet. Dette blir gjort ved å bruke ”speilemetoden” (method of images) og refleksjons koefisient tilnærming (for ikkje ideel jord). Ver obs på at nokon program bare tar hensyn til ”ikkje ideel jord” når den reknar strålingsdiagrammet, og IKKJE ved berekning av mateimpedans. Dette kan føre til at impedansberekningane kan bli ”borti skodda” dersom antenna henger lagt over ikkje ideel jord. Dette kan også føre til at du kan få eit fantastisk høgt gain for samme situasjon, uten at det eigentlige gainet er noko særlegt å skryte av.

Laster kan også leggast inn både resistive og reaktive. Resistive laster kan også fordelast langs tråden for å simulere antennetråd med ein viss resistans.