Første Forrige Neste Siste Indeks Hjem Tekst

Lysbilde 8 av 12

Dersom du får eit resultat som ser ut til å vera ”for godt til å vera sant”, så er det sannsynlegvis det…

For å sjekke om du bruker tilstrekkeleg antall segment kan du teste med ”konvergenstesten”. Denne testen går ut på at du starter med eit lite antal segment for deretter å øke antall heilt til den berekna impedansen konvergerer mot ein bestemt verdi. Du får da ein god indikasjon på kor mange segment du trenger for å få brukbare resultat.

Dersom ein driver å eksperimenterer med nye konstruksjoner er det lurt å bruke frekvensen 299.8 MHz fordi da er det direkte samsvar mellom lengden på trådane i meter, og deler av bølgelengde.

Men vær OBS på at dersom du eksperiementere med konstruksjoner over ”ikkje ideel” jord så må du også skalere konduktivitet for jorda. Td. 7 MHz antenne skalert til 299.8 MHz medfører at jordkonduktiviteten på 0.002 S/m skaleres 0.002 x (299.8 / 7) = 0.086 S/m