Bilder fra Follogruppens tur til
Jeløya Radio 26. april 2008Hvor har det blitt av bilde?
En forventningsfull gjeng.

Hvor har det blitt av bilde?
Log periodic for 4-30MHz, 24 elementer, ca 100M bom. Gain? Nok!
Vil du sette opp noe lignende, bør du ha mange snille naboer. Det holder ikke med de nærmeste..

Hvor har det blitt av bilde?
Balun. Trådene fra balunen til antenna er brent av etter lynnedslag.

Hvor har det blitt av bilde?
Vår museumsguide, Sundby, forteller og LA2FLA/Odd (til venstre), LA7ZKA/Arve og LA6NKA/Trond (til høyre) lytter

Hvor har det blitt av bilde?
Gamle rør.

Hvor har det blitt av bilde?
Viklebenk for spoler laget på Jeløy Radio.

Hvor har det blitt av bilde?
Antennevelger.

Hvor har det blitt av bilde?
LA5OPA/Per studerer PA-trinn.

Hvor har det blitt av bilde?
Coaxialkabelene fra antennene. De tynne er RG213. De blå slangene er for trykkluft inn i kablene.

Hvor har det blitt av bilde?
Kaffebordet.

Hvor har det blitt av bilde?
Nødstrøm må en ha

Hvor har det blitt av bilde?
Log periodic 4-30MHz.

Hvor har det blitt av bilde?
LA7EU kjører radio med ordentlig antenne.(Se forrige bilde..)

Hvor har det blitt av bilde?
En side i loggen

Hvor har det blitt av bilde?
Antenne. Mastene er 30M høye.


Tekst: LB3VE, Foto: LA6JKA