Bilder fra Follogruppens tur til
Vamma kraftstasjon 17. januar 2008Filen mangler
Inngangsparti Vamma kraftstasjon fra 1914. Norges største elvekraftverk..

Filen mangler
Gamle instumenter fra en svunnen tid..

Filen mangler
Flere gamle insrumenter..

Filen mangler
Enda flere gamle instrumenter...

Filen mangler
LA5YW Knut, LA2FLA Odd, LA8JJA Dag og LA7EU Svein Erik innspiserer en trafo 150KVA.. "Kan vi bruke denne til PA, mon tro"

Filen mangler
LA8FNA Lise innspiserer det gamle kontollrommet. (Ikke i bruk lenger).

Filen mangler
Verksted for småreparasjoner...

Filen mangler
Turbinhallen.. LA7EU Svein Erik og LA2FLA Odd blir små sammen med generatorene..

Filen mangler
Overhaling og oppgradering av generetor. Alle de gamle generatorene og turbinene i Vamma skal igjennom det samme..

Filen mangler
Generator for oppjustering..

Filen mangler
Ny turbin..LB1OF Lasse innspiserer at arbeidet er tilfredstillende gjort (Gammel maskinist)

Filen mangler
Store dimensjoner...

Filen mangler
Her skal turbinen monteres etter overhaling..

Filen mangler
Turbinhallen med kontrollrommet i bakgrunnen...

Filen mangler
Trafoen til den nyeste "kaplan turbinen" 132KV..PASS FINGA...

Filen mangler
Traforommet..

Filen mangler
Traforommet..

Filen mangler
Styringa av vridningen på kaplan turbinen..

Filen mangler
"Her var det mye gitt". Noe av det som styrer og kjøler kaplan turbinen..

Filen mangler
LB3VE Tore er imponert over størelsen på generatoren.. Denne leverer like mye som alle de andre tilsammen..

Filen mangler
Imponerende anlegg.. Takk for turen! Den var virkelig fin..


Tekst og foto: LA6JKA