Bilder fra Follogruppens Årsmøte 27. februar 2008

Her er ett par bilder fra årsmøtet. Protokoll og annen info blir lagt ut under "Arkiv" i menyen i venstre marg, så snart det er klart.

Filen mangler

Filen mangler