LA9IHA / Ottar.
På årsmøtet 3.feb.99 ble Ottar gjenvalgt som formann.


Fra Årsmøtet 3.februar 1999
                                                            *herfra og rundt til venstre*

     LA7UM LA7XQ LC1JAT LC3VAT LA5YW LA2ZQ LA4XFA LA9AI Harald LA5LN LA2RR LA7EU LA9IHA LA2DS LA1FW