LA3F Follogruppen av NRRL      Field Day 1999
 
Message:#13352  Type:B$    Date:13 Sep 1999 z
From:    LA5YW@LA4O.FOL.C.NOR.EU
Subject: RAPP FRA NFD 1999
BID:     BD0028LA5YW
From: LA5YW@LA3F.FOL.C.NOR.EU
To  : FOLLO@
Hei Follo amatører.  Jeg har laget en rapport fra NFD 1999.  Dersom det er noen som har rettelser
eller tilføyelser til denne, pse send meg en mail før jeg sender rapporten til NFD.
-------------------------------------------------------------------------- 

FOLLOGRUPPAS FIELD DAY 1999

Follo-gruppa har i alle år stukket seg inn i de dype skoger når årets NFD 
har meldt sin ankomst. 
Der har det vært god tilgang på høye antennetrær og gjerne et dalsøkk og 
et vann å henge dipoler over, og gruppa har ganske uforstyrret av 
omverdenen kunnet utøve sine NFD aktiviteter. 

Men i år skulle det bli annerledes. Inspirert av det nære naboskap fremmet 
formannen  LA9IHA/Ottar tidlig på høsten i fjor et forslag om at nå skulle 
Follogruppa ut av de dype skoger og fram i lyset. Området ved Follo museum 
ved Seiersten i Drøbak var stedet. Forslaget ble akseptert og 
planleggingen kunne starte. Siden vi nå skulle ut blant andre folk, hadde 
vi nå sjansen til å vise litt hva vår enestående hobby kunne by på.  Ved 
siden av de rene NFD aktiviteter ble det laget et program med informasjon, 
demonstrasjon, foredrag og utstilling. 
Ut på våren ble det også klart at Kvinnenettverket i Follo skulle ha et 
arrangement på Follo museum samme helg som NFD. 

Værgudene stilte opp med sitt aller beste sommervær helgen 4. og 5. 
september. Bestyrer ved Follo museum Stein Barli var velvilligheten selv 
og stilte museets aller beste gressbakke til disposisjon for våre telt og 
mobile stasjoner. Gressbakken var omkranset av digre eiker som etter hvert 
ble et yndet mål for LA9IHA/Ottar med pil og bue og LA7EU/Svein Erik med 
flaske i tau. Resultatet av denne aktiviteten ble etter hvert at nesten 
hver eneste eik fikk sin antenne. Her var alt en radioamatør kunne ønske 
seg. 160m, 80m, 40m og 20m dipoler prydet området. I tillegg disponerte vi 
vertikaler for 15m og 10m. LA7XQ/Steinar og LA7TJ/Thorleif stilte med sine 
HF-mobilantenner tilknyttet sine mobile stasjoner pÕ fire hjul. 
Riggegjengen  besto for øvrig av LA2DS/Harald, LA9AI/Hans Christian, 
LA5YW/Knut og rekrutt Erlend. Erlend og Ottars 2.nd harmoniske Mons 
utforsket også bueskytingens kunster, noe som tidvis resulterte i en 
intens jakt på bortkomne piler. 

Til utstillings og informasjonsdelen av arrangementet hadde bestyrer Barli 
også stilt et rom i hovedhuset til disposisjon. Her ble det lagt ut litt 
informasjonsmateriell, noe gammelt radioutstyr, pakkeradio med oppkobling 
til DX-cluster og det ble lagt opp til foredrag av LA5PN/Pål og 
LA1DGA/Helge. En video fra DX-ekspedisjonen til Heard Island var også klar 
til visning. 

Dermed var alt klart, kvinnenettverket hadde rigget seg til med 
utstillinger og demonstrasjoner både ute og inne. 
Klokka 1500 norsk tid gikk startskuddet for NFD, men hvor var NFD 
stasjonene. Masse danske og tyske stasjoner ble hørt på 80meter, men ikke 
så mange norske. LA1YE/John rapporterte om laber aktivitet på 20meter. 
Og publikum dro nok heller på stranda i det fine været. Til Follo museum 
kom det i hvert fall ikke så mange. 
Aktiviteten på radiosiden tok seg opp utover kvelden, og i en periode 
hadde LA7EU og LA2DS sin fulle hyre med å takle en formidabel pile up på 
80m. LA3F/P var svært populær. 

LA2RR /Ole var ute med "revestrekene" sine og la opp en RPO løype. På 
mistenksomme spørsmål om en trengte langstøvler for å finne postene, 
bedyret Ole at han var nesten ikke blitt bløt på beina. Men post 3 lå midt 
i myra den Ole !!! 

Lørdagen ble avsluttet med den tradisjonelle "banketten", noen dro hjem og 
andre overnattet i teltene. 
Søndagen fortsatte med det samme fine været, publikumsinteressen var noe 
større denne dagen, en rekke Follo amatører nyttet anledningen til å komme 
innom og hilse på, og noen fortsatte der de slapp dagen før med å finne 
RPO poster. Etter hvert ble nedriggingen startet, og klokka 1500 var alt 
nede. En spesiell takk denne gangen til rekrutt Erlend Granly Meldalen som 
var med på alle aktiviteter fra opprigging på lørdag til siste teltplugg 
ble tatt opp på søndag og skaffet Follogruppa mange sårt tiltrengte poeng. 

LC1GAT/Arve var på plass med sitt digitale kamera, og som den raske og 
effektive mann han er, kunne vi allerede søndag kveld finne hans fotoglimt 
på Follogruppas hjemmeside www.la3f.no 

LA5YW/Knut

 

 ñ
 
QTH:  JO59HQ
Follo Museum, i Drøbak.  Stedet ligger høyt, og "over" Oslofjorden, og hadde god 
"takeoff" sørover.  Idylliske omgivelser, med stort gresstun, og gamle bygninger. 
 
 
"Banketten" lørdag aften 
 
Mens to opererte stasjonen var det kamp om bakseteplassene.
 
LA2DS ved  logg, og LA7EU ved tranceiver, greide å kjøre 75 QSO's på en time. 
      Pile-Up
 
 Knut/LA5YW 
"talk-in" over 2m.                              Steinar /LA7XQ 
                                                       hentet inn poeng fra digitale modes  på 80m. 
ñ
Bildene forefinnes i  24bit 1536 x 1024  Pixels. På forespørsel kan du få tilsendt original-billede via e-post. 
 LC1GAT/Arve som er fotografen, og det er brukt et Kodak DC260 digitalkamera.