LA3F Follogruppen av NRRL  
Sommeren 2018
HF-mast er hårdt angrepet av hakkespett! Den må skiftes. Mye arbeid med å få den gamle masten med og fraktet bort.
Ny mast monteres.
Mange, mange dager har gått med. Takk til alle som har bidratt!