Utgangsforsterker med LA2GH

Terje LA2GH har bygd sitt eget forsterkertrinn til sin kortbølgesender med radiorøret 4-1000. Her viser han noen detaljer.


Her er senderrøret. Viften sitter i bunn.Spenningstilførsel og nøytralisering på toppen av røret. Her står det 3 - 4 kVTilførsel av likestrøm skjer gjennom en spole.Det behøves kraftige komponenter for å filtrere utgangssignalet.
Ett av to sende/mottaker releFronten av forsterkeren med topplokket demontert.Her er baksiden. Det er ekstern strømforsyning av høyspenten.Konstruktøren LA2GH med sin forsterker og Z-match. Såvel boksene som innmaten er hjemmelaget.