Elevasjonsrotor
Dato:18/2-2021   Annonse nr. 24848

jeg Har lyst å prøve meg på satellittkjøring, så jeg søker derfor etter en rotor med elevasjon, evt bare en elevasjonsenhet. Feil, skader eller mangler er ingen hindring.

Pris:
Registrert av: LA1PLA, Bjørn Tore Røshol, btroshol@gmail.com Tlf: 90729577,
Denne annonsen kommer fra LA3F bruktmarked
http://www.la3f.no

Adressen til denne annonsen er:
http://www.la3f.no/bruktmarked/bruktmarked.php#24848