Hvordan bli medlem?

Slik gjør du:
Kontingenten, som for tiden er Kr 250,- innbetales til Follogruppens konto nr. 0530 3201027. Eventuelt fra utlandet: IBAN: NO64 0530 3201 027.
Nye medlemmer etter 1. oktober betaler halv kontingent for resten av året
Ved innbetaling av full kontingent (Kr 250,-) i desember, anses kontingenten betalt for påfølgende kalenderår.
Hvis du vil ta en kikk på våre lover, finner du de her.
Når det er gjort, fyller du ut skjemaet her: