Follogruppen av NRRL, LA3F
har konsesjon på en QST-sending mandager kl 2000 NT over LA5FR

Vil du hjelpe til med sendingene?  Kontakt styret.

 

Vi prøver å sende QST-Follo alle mandager kl 2000 NT over LA5FR, RV63 (145.7875)  
(Ingen sending ved jul/nyttår, påske og sommeren)
Vi håper så mange som mulig logger inn!  (Det er liten hensikt med sendingen hvis få lytter)

Sendingen inneholder:

1)     åpning og presentasjon av sendingen og hvem som i dag er oppleser.   Det brukes LA3F som kallesignal.
Presentasjon av "agenda".

2)     Innsjekk av lyttere.  Det er hyggelig å høre at det er lyttere. Alle er velkommen til å sjekke inn!  Det er en betingelse for sendingene at vi har lyttere!  

3)    Follo-Nytt.  
Ikke alltid har vi lokalt nytt, men oppleser spør medlemmer om det er noe gruppenytt.

4)    Opplesing av siste QST-LA.
Vi utelukker stoff som er opplagt å utelukke, eks gruppemøter i andre deler av landet.  Vi utelukker også lange resultatlister, etc. 

5)    Innsjekk 2. Er det flere som ønsker å sjekke inn?

6)    Innsjekkere  får frekvensen for de som ønsker. Alle som lytter er velkommen til et kort innlegg.

7)    QRT