Se repeaternytt for siste nytt. 

LA5TEN. The first Skandinavian 10 meter Beacon

QRV since 1979


Fyret: Pwr til venstre og IC77 m/logikk til høyre.


Antenna.

Tecnical data

Radio :

Icom IC77

Logikk :

Homebrew av LA3NCA

Frequency :

28,237 5 MHz

Modulation :

CW - A1A (Morsecode)

Output power :

15 W

Antenna :

½ Moonraker (Rundstrålende)

QTH :

Ås near Oslo

Locator :

JO59jp 

 

 

 

 

 

 

 

Hva sendes ut?
Med MORSE-kode med hastighet 21 ord per minutt, sendes:
VVV DE LA5TEN LA5TEN _________________ BEACON NR OSLO JO59JP
de LA5TEN _________________ PWR 15 WATTS ANT VERTICAL

Siste nytt:
Nye LA5TEN" ble satt i drift kvelden 23de mai 2006. Den karakteristiske tonen på det gamle fyret er nå gått QRT, men ikke SK! Det står i beredskap, bare å plugge om. Fyret består nå av en IC-77 som nøkles med 20 WPM av en logikk bygget og programmert av LA3NCA Kjetil. Antennen er som før en 1/2 lambda vertikal. Antennesystemet tilføres 15 Watt. Det har vært gode 10-meter åpninger til Europa de siste uker og gode rapporter ble allerede dagen etter mottatt fra F-land. Vi håper fyret kan være til nytte og glede for mange der ute i den store verden, nå som det synes å gå mot bedre HF-tider.

73 de LA7TJ Torleif, Fyrmanager i Follogruppen og LA3NCA Kjetil som sto for teknikken.

History.
1979 the idea of building a norwegian radiobeacon was born. 10 m is a very interesting band. With it variations during the sunspot periods. I had som comunicatons with the IBP cordinator awe got the frequency 28.2375 MHz. The idea from the beginnin was that the beacon should change the frequency to 28.200 MHz For som reasons I did not build tfeature. I took what I had, Bought some xtals from Norwegain Mining, LA8AK made the CW id generator. I took a Xtal osc from an old PYE VHF tx , used the PA from an old CB walkie talkie and into a diecastbox. Power 680 mWatt. Made a lowpass filter to comply with the harmonic specifications. In the beginning I used my own 5/8 10 antenna and so on the air. At that time I lived in Oslo and we got reports from all ower the world even from Australia whith the 680 mW !!! It was sunspot maximum, but nice anyway.

After a while I gave la5ten a new PA and the power went up to 5 W. It had this power from 1980 to 1997. We got nice reports from all ower the globe. After all this years the beacon got a new PA from LA7EU. The power output at the moment is about 15 W to a 5/8 GP.

de LA5PN Paul

Histore.
I 1979 ble ideen om å bygge et norsk radiofyr født. 10 meter har jo altid vært et interesant bånd. Med varierende kondisjoner i solflekksykluss. Litt kommunikasjon med kordinator for IBP Intenational Beacon Project for å få en frekvens. Vi fikk 28.2375 MHz. Ideen fra begunnelsen var at fyret skulle bytte frekvens til 28.200 MHz. Men det ble ikke til noe.. Til å begynne med tar man det man har. Kjøpte krystaller hos Norvegan mining. LA8AK lagde en CW id generator. Jeg tok en Pye krystall oscilator fra noe skrotet VHF utstyr kappet av PA'n på en PR walkietalkie. Inn i en støpt aluminiums box. Output 680 mW. Lagde et lavpasfilter for å tilfredstille kravene og koblet den på min egen GP, og så på luften.

Den gangen, i 1979, bodde jeg i Oslo på Lindeberg. Fyret gikk godt. Fikk rapporter fra nær og fjern. Den brukte riktignok min antenne så det ble min form for DX'ing. Fyret ble flyttet til Ski sammen med 2 meter repeteren vår den gangen en Storno CQF 600. Fikk en gang raport fra Australia på de 680 mW'ene . Det var riktignok solflekk meximum, men likevel den lille effekten og helt til Australia.. !

Fyret fikk etter en stund en ny PA og output ble ca 5 watt. Siden har vi fått raporter fra over den ganske planet. I 1997 begynte fyret å bli slitent så LA7EU, Svein Erik, bygde om PA'n. Fyret gir vel nå en 10-15 Watt ut til en 5/8 GP.

de LA5PN PaulLA5TEN på nytt QTH fra november 2005.
Etter at Follogruppen mistet sitt mangeårige Reapeater og Fyr - qth på vanntanken ved Ski sykehus, ble fyret liggende qrt en tid gjennom vinteren 04/05. LA7TJ og Follogruppen har nå i fire år assistert 1. Ås speidegruppe med operatør og utstyr til JOTA-aktivitetene på speiderhytten Trampen i Ås kommune i Akerhus, hvor de nå også har bygget et nytt servicebygg. Speidergruppen var meget positive til vårt ønske om få montere fyret på stedet. 5/8 bølge-antennen fra Ski-installasjonen viste seg å være værslitt og ubrukelig etter 25 års tjeneste, så vi kjøpte inn en ½-bølge vertikal og monterte den på tårnbygget.

de LA7TJ Torleif

 


Oppdatert 08/20/2021 18:16:16