http://aprs.la3t.no LA3T   Polaric Server  
http://aprs.fi Finn posisjon og track stasjoner på Internet og Google Maps  
Diverse kart tilrettelagt  for UIView av LA7ZKA  
www.findu.com Finn og track stasjoner på Internett  
www.aprs.org
www.tapr.org
Hva er APRS?