Fra "Amatørradio" nr 6 desember 2023

F-lisensen

Arbeidet med en begynnerlisens er kommet langt. Lærestoffet, som er samlet av LA4ZCA Torbjørn, er snart klart. Samtidig er arbeidet med et Moodle-kurs for den nye lisensklassen godt i gang, forteller LA4ZCA Torbjørn. Han leder prosjektet som varer fram til nyttår.

- LA1TNA Per Dagfinn foreslo mens han var president at det skulle arbeides for å opprette en begynnerlisens. NKOM er positiv til dette, og med penger fra Forskningsrådet har NRRL satt i gang et prosjekt som har hatt pensum og lærestoff for den nye lisensklassen som hovedoppgave. Parallelt med dette har prosjektet arbeidet med å formidle kunnskap om amatørradio, blant annet ved a lage enkle byggesett og stille ut utstyr. Det er også opprettet et rom for amatørradio på Teknisk museum, forteller Torbjørn.

Hvordan blir så den nye lisensen? Tanken er at begynner-lisensen skal ha kallesignaler som begynner med LF. Derfor blir den populært kalt F-lisensen.

- Vi tenker oss at F-lisensen skal gi tillatelse til a sende med 10W på de båndene der vi har primær status, kanskje også noen flere, men dette er det NKOM som bestemmer, sier LA4ZCA.

Vi håper at arbeidet med ny forskrift om amatørradio ikke vil ta så lang tid.

-  Lærestoffet er langt på vei klart. Det vii etter hvert bli tilgang til dette, og det skal ikke koste noe. Moodie-kurs for F-lisensen blir også laget, men disse vil det være en prislapp på. Også for F-lisensen vil det være en praktisk del som krever hjelp av frivillige lokale amatører, sier LA4ZCA.

Når F-lisensen er opprettet, er tanken at det kan holdes kombinert lisensprøve for A-lisens og F-lisens, der man får lisens etter hvor stor del av prøven man har bestått. Siden kan det bli muligheter for påbygg for den som vii oppgradere fra F til A.