The Carson Rule
J. R. Carson (1886-1940) oppfant Single Sideband.  Han har også definert frekvensmodulasjon.
Dette kalles  "The Carson Rule".
    
Båndbredde (sving) =   2(Δƒ + ƒm)            

                                        Δƒ = Peak frekvens deviasjon
                                        ƒm  = Høyeste frekvens i det modulere signalet (audio)
 

Noen eksempler:

2 (2,5 kHz deviasjon + audio 3kHz)   = 11 kHz båndbredde / sving.
2 (5 kHz deviasjon + audio 3kHz)       = 16 kHz båndbredde / sving
2 (7 kHz deviasjon + audio 3kHz)       = 20 kHz båndbredde / sving    (svært gamle FM-tranceivere  kan ha dette)

    I noen TRX kuttes audio før 3 kHz, kanskje ved 2,5 kHz. Tallene blir da 10 kHz sving og 15 kHz sving.
 
 

 
 Altså: Våre nye "smalbånd" eller "narrow" repeatere har spec. på 2,5 kHz deviasjon som gir en båndbredde på ca 11 kHz.
 
 
 
 
lenker:
http://en.wikipedia.org/wiki/Carson_bandwidth_rule  
http://en.wikipedia.org/wiki/John_Renshaw_Carson  
https://www.spiraltechinc.com/otis/IRIG_Files/IRIG_Appendix-A.htm#Carsons Rule  (hvordan FM kan gi mer enn 100% effekt)